Handleiding deel grondwater


pdf bestandhandleiding_deel_grondwater.pdf (3.18 MB)

Hieronder vindt u een opsomming van de excelformaten om in bulk gegevens op te laden in het deel Grondwater van het IMJV loket:

xls bestandexcel-grondwater-putten.xls (28 kB)  (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van putten)

xls bestandexcel-grondwater-onttrekkingen.xls (22 kB) (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van onttrekkingen)

xls bestandexcel-grondwater-peilmeting.xls (25 kB) (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van peilmetingen)

xls bestandexcel-grondwater-kwaliteitsmeting.xls (37 kB) (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van kwaliteitsmetingen)

De correcte excel bestanden om in te vullen en op te laden vindt u in het loket zelf.