Zoeken

Integraal Milieujaarverslag

LNE - VMM - OVAM

Het IMJV: Integratie van alle informatieverplichtingen en aangiften voor de Vlaamse milieuadministratie

De Vlaamse Milieuoverheid integreert stapgewijs alle informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu in één 'Integraal Milieujaarverslag' (kortweg IMJV). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vereenvoudiging van de verschillende administratieve verplichtingen die bedrijven hebben in het kader van een milieuvergunning, een afvalstoffenmelding, diverse heffingen of andere sectorale verplichtingen...

Om tevens de lasten van deze informatieverplichtingen en aangiften te verminderen maakt de overheid een internetloket voor het IMJV om de informatie op een efficiënte wijze over te maken. Deze website geeft informatie over het IMJV en het online IMJV-loket.

Wanneer moet een bedrijf het Integraal milieujaarverslag invullen ?

De IMJV-plichtige is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij plichtig is of niet. De basiswetgeving die de "plichtigheid" definieert is niet veranderd.

Hij moet de delen Afval, Verwerkers en Grondstoffen invullen indien het is opgenomen in de OVAM-steekproef van dit deel of indien het een PRTR-bedrijf betreft. Meer info over wie welk deel moet invullen, vindt u op de webpagina's van deze delen.

Indien een bedrijf in zijn milieuvergunning bij de vergunde rubrieken een J heeft staan en verder geen andere rapporteerplichten heeft, moet enkel het deel Identificatie van het IMJV-dossier ingevuld worden.