Elk bedrijf produceert afvalstoffen, al is het maar bijv. papier of karton. Bepaalde bedrijven of organisaties moeten aan de Vlaamse overheid doorgeven welke afvalstoffen ze hebben geproduceerd of uitgestoten in het voorbije jaar. Dat kan met een ‘Integraal Milieujaarverslag’ (IMJV).

Wie moet een IMJV indienen?

•    De PRTR-bedrijven moeten sowieso elk jaar hun IMJV indienen.
•    Andere bedrijven en organisaties worden via een steekproef geselecteerd.
De bedrijven en organisaties die een Integraal Milieujaarverslag (IMJV) moeten indienen krijgen een brief: "Aangifte van het IMJV xxxx" waar xxxx het jaar voorstelt waarop het verslag van toepassing is. Die brieven worden verstuurd op 31 januari van het jaar volgend op het jaar van toepassing.

Wanneer?

Het IMJV 2021 (over het productiejaar 2020) moet ingediend worden
•    via het online IMJV-loket (open vanaf 1 februari 2021)
•    uiterlijk op 14 maart 2021.

Waarom?

Op basis van de afvalgegevens kan de totale afvalstoffenproductie in Vlaanderen worden geschat. De gegevens worden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gebruikt ter ondersteuning van het beleid en om lokale, Europese en internationale rapporteerverplichtingen na te komen.

J-Bedrijven

Wegens een wijziging in de wetgeving zijn J-bedrijven niet langer IMJV plichtig.