Wetgeving


Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 maakt het digitaal indienen van het IMJV verplicht, zorgt voor een afstemming van de drempelwaarden op internationale en Europese wetgeving en zorgt voor bijkomende delen voor aangifte van niet geleide emissies.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006  voegt de informatieverplichtingen ten behoeve van de Europese PRTR-verordening toe aan het IMJV.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 wijzigt een aantal bepalingen die betrekking hebben op het IMJV:
- de J-bedrijven zijn niet langer verplicht om het deelformulier afvalstoffen voor producenten in te vullen (tenzij ze ook IPPC-bedrijf zijn of opgenomen zijn in de steekproef)
- de Deelformulieren Energiegegevens, Afvalstoffenmelding voor overbrengers en Afvalstoffenmelding voor verwerkers worden opgenomen in het IMJV
....


De invoering van het Integraal Milieujaarverslag werd verwezenlijkt door:

>  een decretale aanpassing: Decreet van 6 februari 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning (BS: 20 februari 2004)
> een uitvoeringsbesluit: Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag (BS: 4 juni 2004)
> een ministerieel besluit voor aanduiding van de 'administratie' waarnaar het IMJV overgemaakt moet worden. Een ministerieel besluit van 27 mei 2004 duidt AMINAL aan als administratie bevoegd voor het beheer van het IMJV (BS: 6 augustus 2004)

Het decreet initieert principieel het Integraal Milieujaarverslag en wijzigt hiervoor de betrokken wetteksten (wetten en decreten), het uitvoeringsbesluit omschrijft de procedure voor de aangifte, de termijnen hiervoor en de gedetailleerde inhoud van het Integraal Milieujaarverslag.