IMJV in bulk opladen


Alle gegevens die 'manueel' worden ingevoerd via het online IMJV-loket, kunnen eveneens 'in bulk' worden opgeladen door middel van een XML-bestand. Het XML-schema beschrijft elk gegeven in het IMJV. U kunt in principe de gegevens voor het IMJV die eventueel in uw interne informatiesystemen aanwezig zijn, via een XML-bestand laten importeren in het online IMJV-loket.

Er werd vanaf IMJV 2010 een nieuw XML-schema in gebruik genomen! Het bestaande XML-schema werd volledig herschreven.

Sinds 2006 zijn er verschillende wijzigingen gebeurd aan de functionaliteit van het online IMJV-loket (o.a. voor de deel Afval, deel Lucht, vanaf 2010 ook deel Grondwater). Om het automatisch opladen van gegevens via XML te kunnen blijven ondersteunen, moest ook het bestaande XML-schema herzien en aangepast worden aan deze nieuwe functionaliteiten. Vanaf IMJV 2010 kunnen voor alle delen van het online IMJV-loket uw gegevens in bulk opladen worden via een XML-bestand.

Om u beter te helpen bij het maken van de xml bestanden is een validatiehulpprogramma ontwikkeld door het imjv-team met bijhorende handleiding en  schema's waartegen de aangemaakte xml bestanden moeten gevalideerd worden.

Belangrijk om weten :

  • in bulk opladen van gegevens in het online IMJV-loket kan u niet zelf, contacteer imjv@milieuinfo.be voor de te volgen procedure!

  • het opladen van data via XML wist alle vooringevulde gegevens in het online IMJV-loket!