Handleiding deel Afval


pdf bestandhandleiding_Afval_01-02-2016.pdf (1.2 MB)

pdf bestandformulier_afval.pdf (22 kB)

xls bestand1lijstverwerkerscampagne2016versie2.xls (1.45 MB)  De lijst van mogelijke afvalverwerkers met OVAM-nummers (versie gepubliceerd op 14/01/2016): in deze lijst vindt u gegevens van mogelijke afvalverwerkers. U kan deze lijst gebruiken bij het invullen van deel Afval. Het OVAM-nummer en -volgnummer zijn geen vergunningsnummers die wijzen op het hebben van een geldige vergunning, maar dienen enkel als identificatie van het bedrijf. Deze lijst is opgemaakt voor de rapportering over 2015. Bijgevolg verwijst deze lijst op geen enkele wijze naar eventuele activiteiten in 2016.

Lijst van euralcodes: in deze lijst vindt u alle mogelijke euralcodes (afvalstoffencodes) die u kan gebruiken in deel Afval. Op de OVAM-website vindt u nog heel wat extra info over de euralcodes met ook een euralwizard. Dit is een vragenlijst voor het bepalen van de juiste euralcode van een afvalstof.

De lijst van geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars met OVAM-nummers: in het digitale register van de OVAM kunt u de gegevens vinden van de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars. Deze gegevens kunt u gebruiken bij het invullen van deel Afval.