Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
startpagina | contact | sitemap
  Het IMJV 2015  
     
  Delen van het IMJV  
     
  Het IMJV loket  
     
  Helpdesk  
     
  Wetgeving  
     
U bent hier: imjv.milieuinfo.be Helpdesk Helpteksten e-loket IVB. Grondwaterstatistiek IVB-1: detailscherm putten

IVB-1: detailscherm putten

Pompput toevoegen/bewerken

In dit scherm kan je een nieuwe pompput en pompfilter aanmaken. Ook als je een bestaande pompput en filter wil wijzigen krijg je dit scherm.

ivb - 1:detailscherm pompput

Volgende velden dienen te worden ingevuld:

  • Putnummer*: dit is een verplicht invulveld. Je vult hier een nummer in voor de put zodat deze duidelijk herkenbaar is. Dit kan een omschrijving zijn of bijvoorbeeld een code die in het bedrijf gebruikt wordt. Je kan hier vrij kiezen wat je intypt, enkel een puntkomma (;) is niet toegelaten.
  • (Vergunde) diepte put (m)*: dit is een verplicht invulveld. Hier komt de diepte van de put in meter. Ofwel vul je de effectieve diepte van de put in, maar als dit niet gekend is, kan je ook de diepte invullen zoals is aangegeven in de vergunning.
  • Lambertcoördinaat X: hier vul je de x-coördinaat in volgens Lambert 72. Aangezien de put in Vlaanderen ligt, moet de waarde tussen de 22000 en 259000 liggen.
  • Lambertcoördinaat Y: hier vul je de y-coördinaat in volgens Lambert 72. Aangezien de put in Vlaanderen ligt, moet de waarde tussen de 152000 en 245000 liggen.
  • Filternummer*: hier vul je een nummer in voor de filter. Als je maar één filter hebt in je put (bij de pompputten is dit altijd) vul je gewoon "1" in.
  • Diepte pomp (m): hier vul je de diepte in waarop de pomp hangt.
  • Onderkant filter (m): in dit veld komt de diepte (in meter) waarop de onderkant van het filterelement zit.
  • Lengte filter (m): hier geef je de lengte van de filter (in meter) in.
  • AQUIFER-code*: in dit veld komt de aquifercode. Dit is een code die aangeeft uit welke watervoerende laag het grondwater komt. Als je de code kent kan je ze gewoon invullen, maar je kan ook gebruik maken van de knop opzoeken. Je krijgt dan een scherm met de verschillende aquifercodes waarin je op zoek kan gaan.

De aquifercode is hiërarchisch opgebouwd met drie niveaus van detail, namelijk de hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. Meer uitleg kan je vinden op http://dov-intra.vonet.be/dovweb/html/3hcov.html.

 aquifercode

Door gebruik te maken van de knoppen vorige en volgende kan je meteen in de detailschermen naar de verschillende putten gaan. De ingevulde of gewijzigde gegevens worden ook bewaard.

Door te klikken op de knop toevoegen krijg je een nieuw, leeg invulscherm om een nieuwe put en filter aan te maken. De gegevens worden ook bewaard.

Helemaal rechts onderin heb je nog de knop bewaren. Hiermee worden de gegevens opgeslagen en keer je te terug naar het overzichtsscherm van de putten.
Je kan ook de acties of wijzigingen annuleren.

 

Bij het opslaan van de data gebeurt ook meteen een validatie.

Als er fouten zijn, worden deze aangegeven door een rode foutmelding bovenaan de pagina. Als je deze verbetert en terug bewaard, wordt de validatie opnieuw doorlopen. Zijn er geen problemen meer, dan wordt uw put opgeslagen.

 

ivb-1: detailscherm pompput foutmelding

 

 


 

Peilput toevoegen/bewerken

 

 

Het scherm om een nieuwe peilput en peilfilter aan te maken is gelijkaardig opgebouwd.

Het grote verschil is dat één peilput kan bestaan uit verschillende peilfilters. Deze kan je invullen door de peilput en de eerste filter in te vullen. Als je onderin op de knop toevoegen klikt, blijven de gegevens van je put staan, maar krijg je nieuwe invulvelden zodat je de tweede peilfilter kan aanmaken.

Zo kan je de verschillende peilfilters toevoegen.

In het overzichtsscherm van de putten krijg je nog eens alle filters onder elkaar te zien. Dit is een goede controle.

ivb - 1:detailscherm peilput