Deel Verwerkers


Wie moet deel Verwerkers invullen?

Voor deel Verwerkers stemmen we het IMJV af op de Europese rapporteerverplichtingen. Over de afvalstoffen die in 2016 naar het Vlaams gewest werden ingevoerd en verwerkt, is er een uitgebreide Europese rapporteerverplichting. De OVAM stelt daarom een steekproef van bedrijven op die een verwerkersmelding moet indienen. Deze verwerkers hebben de plicht om te rapporteren over de hoeveelheden afval die ze het voorbije jaar hebben verwerkt en die afkomstig zijn van buiten Vlaanderen.

U kunt het bestand met de OVAM-steekproef voor deel Verwerkers hier downloaden xls bestandsteekproef_verwerkers_PJ2016.xls (278 kB)

Welke info moet ingevuld worden?

In deel Verwerkers rapporteert u de afvalstoffen die u in 2016 van buiten Vlaanderen ter verwerking naar het Vlaams Gewest hebt ingevoerd. Indien u hier niets te melden heeft, dan kiest u voor de optie ‘Er werd geen afval ter verwerking naar het Vlaams gewest ingevoerd’.
Het gaat dus steeds om afvalstromen die de eigen inrichting binnenkomen. Stromen die de eigen inrichting verlaten, moeten gemeld worden in deel Afval.

Een afvalstof is afkomstig van buiten Vlaanderen wanneer de productie ervan buiten Vlaanderen gebeurde. Wanneer afvalstoffen van buiten het Vlaams gewest uw bedrijf bereiken nadat ze door een ander Vlaams bedrijf gesorteerd of voorbehandeld werden op een manier die impact heeft op aard en samenstelling, dan moet u deze niet melden.

Wanneer u afvalstoffen rechtstreeks van buiten het Vlaams gewest ontvangt en u voert er een sortering of andere voorbehandeling op uit waardoor ze van aard of samenstelling wijzigen, dan moet u deze steeds melden, ook al zorgt u niet zelf voor een verdere of definitieve verwerking.

Handige documenten

pdf bestandhandleiding_Verwerkers_05-02-2016.pdf (1.02 MB)

pdf bestandformulier_verwerkers.pdf (15 kB)

Lijst van euralcodes: in deze lijst vindt u alle mogelijke euralcodes (afvalstoffencodes) die u kan gebruiken in deel Verwerkers. Op de OVAM-website vindt u nog heel wat extra info over de euralcodes met ook een euralwizard. Dit is een vragenlijst voor het bepalen van de juiste euralcode van een afvalstof.