Deel Grondstoffen


Wie moet deel Grondstoffen invullen?

De bedrijven die een deel Grondstoffen moeten indienen zijn dezelfde als deze die deel Afval moeten invullen: een OVAM-steekproef en de PRTR-bedrijven. Meer info over deze bedrijven vindt u op de pagina over deel Afval.

Omdat niet alle bedrijven uit de steekproef grondstoffen hebben geproduceerd, hebben we maar voor een beperkt aantal bedrijven uit de steekproef een deel Grondstoffen voorzien in het online IMJV-loket.

Indien het deel Grondstoffen aanwezig is in het online IMJV-loket, moet u dit invullen om aan uw verplichting te voldoen. Indien u in het voorbije jaar geen grondstoffen hebt geproduceerd, dan selecteert u 'Ik heb geen grondstoffen, zoals bepaald in VLAREMA, geproduceerd'.

Indien er geen deel Grondstoffen werd voorzien in het IMJV-loket en u behoort tot de bedrijven die deel Afval moeten invullen, dan bent u enkel verplicht om zelf een deel Grondstoffen aan te vragen en in te vullen in het online IMJV-loket als u het voorbije jaar grondstoffen hebt geproduceerd. Als u in het voorbije jaar geen grondstoffen hebt geproduceerd, dan is het niet nodig om zelf een deel Grondstoffen aan te vragen en hoeft u dit deel niet in te vullen.

Welke info moet ingevuld worden?

De grondstoffen die in 2020 werden geproduceerd in de vestiging waarop het IMJV betrekking heeft, moeten in dit deel worden gerapporteerd.

Voor deze rapportering geldt de definitie van 'grondstof' zoals bepaald in het VLAREMA : "bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt, overeenkomstig artikel 36, 37 of 39 van het Materialendecreet".  De grondstoffen waarover u moet rapporteren vindt u in de materiaalcodelijst.

Inrichtingen die metaalschroot en glas produceren waarop Europese einde-afval-verordeningen van toepassing zijn, moeten deze grondstofstromen ook via dit deel melden.

Volgende gegevens worden opgevraagd in deel Grondstoffen:

  • welke en hoeveel grondstoffen er vorig jaar werden geproduceerd
  • de beoogde toepassingswijze van de grondstoffen
  • indien van toepassing, door wie de grondstoffen gebruikt werden.

Handige documenten

pdf bestandhandleiding_Grondstoffen_01-02-2016.pdf (974 kB)

pdf bestandformulier-grondstoffen.pdf (14 kB)

xls bestandmateriaalcodelijst.xls (54 kB)