Deel Energie


Wie moet dit deel invullen?

Een bedrijf, organisatie dient het deel Energie in te vullen wanneer:

  • de exploitatie een primair energieverbruik heeft van meer dan 0,1 petajoule
  • u voor de exploitatie ook het deelformulier luchtemissie moet invullen
  • de exploitatie een GPBV/IPPC bedrijf betreft

Een IMJV-plichtige die aangeeft alleen te moeten melden omwille van het energieverbruik, vult alleen de speciaal daarvoor ontworpen tabel 3 in het deel Energiegegevens in; elektriciteitsverbruik/jaar; brandstoffenverbruik/jaar per brandstof.
Deze bedrijven moeten niet het deel Lucht invullen (tenzij ze één of meerdere drempels overschrijden).

 

Handige documenten

pdf bestand120120-bvr-met-huidig-sjabloon-imjv-1.pdf (7.36 MB)

 

Veelgestelde vragen

 

Wie moet dit deel invullen?

Het deelformulier Energiegegevens bestaat uit 3 tabellen, de eerste moet ingevuld worden door bedrijven die het deelformulier Luchtemissies moeten invullen ongeacht of deze bedrijven een primair energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule hebben. Deze tabel bevat eigenlijk de energiegegevens die voordien in het deel luchtemissies werden opgevraagd in rubriek 7. Daar werden die gegevens vroeger opgevraagd per installatie/activiteit terwijl ze nu op bedrijfsniveau worden opgevraagd. De tweede tabel is voor de IPPC bedrijven en is ook een een gevolg van schrapping van kolommen uit de vroegere rubriek 7 van het deel IIA emissiegegevens. Hier opnieuw worden gegevens op bedrijfsniveau opgevraagd terwijl dat voordien op installatie/activiteitniveau werd gedaan. De laatste tabel is voor de bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule.
Dus indien een bedrijf boven de drempelwaarde emitteert voor lucht moet het het deelformulier luchtemissies en de eerste tabel van het deelformulier energiegegevens invullen. Is dit bedrijf ook een IPPC bedrijf, moet het ook de tweede tabel invullen van het deelformulier energiegegevens. Heeft dit bedrijf ook een primair energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule, moet het ook de derde tabel invullen. Echter, bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule die niet boven de drempels emitteren, moeten alleen de derde tabel invullen van het deelformulier Energiegegevens, tenzij ze natuurlijk ook aan één of meerdere andere criteria voldoen.
Op die manier is bekomen dat bedrijven met een energieverbruik van meer dan 0,1 petajoule niet het hele emissieverslag moet invullen.
Dit is ook zo uitdrukkelijk opgenomen in het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering dat nog ter goedkeuring moet voorgeleged worden. 

 

Wat is de relevantie van het elektriciteitsverbruik/stoom- en energieproductie?

Artikel 43 van Vlarem I stelt als volgt: een inrichting en/of een installatie dient overeenkomstig de EU-richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zo te worden geëxploiteerd dat: 4° de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt. Vandaar dat gegevens over elektriciteitsverbruik worden opgevraagd. De stoom- en energieproductie worden gebruikt om te zien hoe doelmatig deze worden gegenereerd om opnieuw gebruikt te worden.