Deel Afval


Wie moet deel Afval invullen?

Een bedrijf, organisatie moet het deel Afval invullen indien:

  • het in de OVAM-steekproef voor deel Afval zit. U kunt het bestand met de OVAM-steekproef voor deel Afval voor IMJV-campagne 2021 voor gegevens over productiejaar 2020 hier downloaden: xlsx bestandsteekproef_afvalproducenten_IMJV_gegevens_PJ2020.xlsx (1.62 MB). Het is mogelijk dat de gegevens in de lijst niet correct zijn omdat de OVAM niet over de meest recente informatie beschikt. Dit ontslaat het bedrijf in kwestie niet van de meldingsplicht.

OF

  • het een 'PRTR'-bedrijf betreft. Dit zijn bedrijven die een omgevingsvergunning (milieuvergunning) hebben waarbij in kolom 7 van een of meerdere vergunde rubrieken een 'R' staat. Meer informatie over de vergunde rubrieken vindt u op de Vlaamse Milieunavigator.

 Welke info moet ingevuld worden?

In deel Afval geeft u informatie over uw eigen afval van 2020 van de vestiging waarvoor u bent aangeschreven. Elk bedrijf produceert immers afval. Het afval dat in 2020 op de vestiging werd geproduceerd moet gerapporteerd worden. Meer informatie vindt u in de handleiding hieronder bij 'Handige documenten', bijvoorbeeld voor bouwbedrijven.

Indien uw afval wordt afgevoerd via een privé-afvalinzamelaar, worden gegevens gevraagd over het soort afval, de hoeveelheid, uw afvalinzamelaar, de verwerker en de verwerkingswijze.

Mogelijk heeft uw afvalinzamelaar al gegevens voor een aantal afvalstoffen vooraf ingevuld. Deze gegevens moet u nog nakijken en indien nodig verbeteren en aanvullen.

Volgende afval-inzamelaars hebben voor een groot deel van hun klanten afvalgegevens opgeladen: Bongaerts Recycling, De Neef Chemical Processing, Gielen Recyclage, IMOG, Indaver, IVAGO, Maes containers, Mirec, Remondis, Renewi Belgium (Gent, Kortemark, Mol), Renewi Roeselare, SGS Ewacs, Suez en Vanheede.
Opgelet: gegevens waarbij een van bovenstaande bedrijven de afvalinzamelaar was, werden opgeladen. Gegevens waarvoor de afvalproducent zelf de nodige regelingen voor het afvaltransport trof, zijn niet noodzakelijk mee opgeladen, ook al was een van bovenstaande bedrijven betrokken, bijvoorbeeld als verwerker.

Indien AL uw afval via de gemeentelijke inzameling (huisvuilophaling, containerpart, enz.) werd afgevoerd, dan hoeft u enkel deze optie aan te duiden. U hoeft geen verdere details van het afgevoerde afval in te geven.

Opgelet: nadat u alle info hebt ingegeven (eventueel ook van andere IMJV-delen), moet u het IMJV nog digitaal verzenden in het online IMJV-loket.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De OVAM berekent elk jaar hoeveel afval de bedrijven produceren. De OVAM gebruikt de statistieken om haar afvalstoffenbeleid te evalueren en te plannen. Op die manier komt de OVAM ook haar rapporteerverplichtingen na voor lokale, Europese en internationale instellingen. Zo kan de OVAM ook voldoen aan de verplichtingen die opgelegd worden door het PRTR-protocol van de Verenigde Naties.

Handige documenten

pdf bestandHandleiding deel Afval (623 kB)

pdf bestandformulier_afval.pdf (22 kB)

xlsx bestandReferentielijst verwerkers IMJV meldingsjaar 2021 (612 kB) (versie gepubliceerd op 15/01/2021): in deze lijst vindt u gegevens van mogelijke afvalverwerkers. U kan deze lijst gebruiken bij het invullen van deel Afval. Het OVAM-nummer en -volgnummer zijn geen vergunningsnummers die wijzen op het hebben van een geldige vergunning, maar dienen enkel als identificatie van het bedrijf. Deze lijst is opgemaakt voor de rapportering over 2020. Bijgevolg verwijst deze lijst op geen enkele wijze naar eventuele activiteiten in 2021.

Lijst van euralcodes: in deze lijst vindt u alle mogelijke euralcodes (afvalstoffencodes) die u kan gebruiken in deel Afval. Op de OVAM-website vindt u nog heel wat extra info over de euralcodes met ook een euralwizard. Dit is een vragenlijst voor het bepalen van de juiste euralcode van een afvalstof.

De lijst van geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars met OVAM-nummers: in het digitale register van de OVAM kunt u de gegevens vinden van de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars. Deze gegevens kunt u gebruiken bij het invullen van deel Afval.

pdf bestandHandleiding IMJV voor de voedingsindustrie (121 kB)

 

Cirkeltips

Tips en tricks om uw afvalbeheer te optimaliseren en kosten te besparen?

Laat dan tijdens het invullen van het IMJV zeker uw e-mailadres achter in het deel Identificatie, scherm 'Contactpersonen'. 
Na indienen ontvangt u een uitnodiging om aan te melden op Cirkeltips.be.