De inhoud van het IMJV werd vastgelegd door de Vlaamse regering in het Besluit van 2 april 2004 en aangepast door het Besluit van 7 januari 2005, het Besluit van 27 januari 2006 en het Besluit van 20 januari 2012. De inhoud is het resultaat van een voorafgaande studie om de verschillende bestaande aangiften te integreren en een uitgebreide consolidatie van een nieuwe aangifte met de betrokken milieuadministraties (toenmalig departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM en Vlaamse Milieumaatschappij VMM). Dit resulteerde in het huidige aangifteformulier. De inhoud van het IMJV is afhankelijk van o.a. de milieuvergunningstoestand van de IMJV-plichtige exploitatie.  

Afhankelijk van de milieuvergunningstoestand (emissies, grondwatergebruik,..) ontvangt de IMJV-plichtige een begeleidend schrijven. OVAM selecteert op statistische basis zelf een aantal bedrijven die een aangifte voor afvalstoffenmelding zullen krijgen (conform de nieuwe  VLAREMA-wetgeving). 

U kunt het IMJV-dossier via het online IMJV-loket indienen. Op basis van de gegevens van het voorgaande rapporteringsjaar zal het IMJV-dossier zo gepersonaliseerd mogelijk zijn en zal het IMJV-dossier optimaal afgestemd worden op de milieuvergunningstoestand van de IMJV-plichtige.

Naar het IMJV-loket

Naar het IMJV-loket met eID of federale token

Naar het IMJV-loket mat CBB-nummer en wachtwoord