Aanmelden in het online IMJV-loket


Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u toegang tot het gepersonaliseerde IMJV-dossier dat u verder kunt aanvullen. U heeft er alle voordeel bij dit online IMJV-loket te gebruiken: het vergemakkelijkt de aangifte (lastenverlaging) en de gegevens worden vooraf gevalideerd wat voor de overheid eveneens minder werk betekent. Dit zal eveneens ten goede komen aan een betere dienstverlening.

5 stappen om uw IMJV-dossier succesvol in te dienen via het online IMJV-loket

1. Toegang tot het online IMJV-loket is afhankelijk van de samenstelling van uw IMJV-dossier. Op uw brief staat duidelijk vermeld in welk online IMJV-loket u zich moet aanmelden: 

1) 'online IMJV-loket enkel afvalstoffenmelding': IMJV-internetloket enkel afvalstoffen- en/of grondstoffenmelding

2) 'online IMJV-loket met federale token of eID': indien u ook nog andere delen van het IMJV moet invullen (andere delen kunnen zijn: grondwater, water, lucht, energie) 

    Aanmelden met het federale token of de elektronische identiteitskaart
   :Belangrijk: U meldt zich de eerste keer aan in het loket:

STAP 1: token: Wanneer u in het online IMJV-loket aanlogt met uw token wordt u gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord: dit zijn uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor de token (u hebt deze opgegeven bij het aanvragen van de token). EID: wordt u gevraagd naar uw pincode.

STAP 2: Pas nadat u de gegevens van het token of EID hebt ingegeven, wordt u gevraagd de CBB-nummer en wachtwoord van het IMJV-dossier op te geven dat u kan terugvinden op de brief .
Wanneer u zich de volgende keer aanmeldt, hoeft u enkel nog de gegevens van het token of EID in te geven. U krijgt nu automatisch dit IMJV-dossier aangeboden.

2. Beheer van de rollen (toegang) tot het IMJV-dossier via het internetloket

Indien meer personen werken met het IMJV-dossier in het online IMJV-loket, werkt u het best met 'rollen'. Er zijn vier rollen gedefiniëerd: de beheerder, de ondertekenaar, de invuller en de milieucoördinator. Enkel de beheerder kan deze rollen toekennen.
U hoeft dit rollensysteem niet te gebruiken, als beheerder kan de eerste (enige) aanmelder alles afhandelen (aanmelden, invullen en indienen), zonder specifieke rollen toe te kennen.

3. Invullen van de verschillende delen van het IMJV-dossier

Het online IMJV-loket bevat zeer veel functionaliteit, 'intelligentie', interne validaties, etc. om het IMJV-dossier zo efficiënt mogelijk in te vullen. Alleen al om die reden doet u er goed aan het online IMJV-loket te gebruiken. Er is tevens een mogelijkheid voorzien om het gehele (of onderdelen van) het IMJV-dossier 'in bulk' in te voeren via een XML-formaat. 

4. Afsluiten van de delen

Nadat het laatste scherm van een deel wordt bewaard, wordt gevraagd of het deelformulier volledig is afgewerkt. Indien hierop postief wordt geantwoord, is het deel in een eerste fase afgesloten. In de overzichtstabel (het 'overzicht') wordt dit deel dan aangeboden als een PDF-bestand. Indien alle delen afgesloten zijn, kan het volledige IMJV-dossier digitaal ingediend worden door het te verzenden (te ondertekenen).

5. Indienen en elektronisch handtekenen van het volledige IMJV-dossier door de bedrijfsleider (of gedelegeerde) en milieucoördinator (indien noodzakelijk)

Dit is de laatste stap van de volledige IMJV-dossier. Indien er geen specifieke rollen werden toegekend, kan de beheerder (de enige die toegang heeft tot het loket) ondertekenen.

Wanneer er meerdere rollen werden gedefiniëerd, kan enkel de ondertekenaar het IMJV digitaal indienen. In een aantal gevallen moet ook de milieucoördinator ondertekenen. De mogelijkheid bestaat om meer dan één persoon te laten ondertekenen. Nadien kan niets meer aangepast worden aan het ingediende IMJV-dossier. De PDF-bestanden (delen) zijn wel beschikbaar voor diegenen die voor dat specifieke IMJV-dossier toegang hebben tot het online IMJV-loket.

Naar het IMJV-loket

Naar het IMJV-loket met eID of federale token

Naar het IMJV-loket mat CBB-nummer en wachtwoord